Byggteknisk forskrift 3. utgave

Byggteknisk forskrift 3. utgave
143,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101001


Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Forskriften er ajourført med endringer, senest ved forskrift 11 juni 2018 nr. 854. Antall sider: 56