Veiledning til byggesaksforskriften, 8. utgave.

Veiledning til byggesaksforskriften, 8. utgave.
374,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100976


Veiledningen til byggesaksforskriften inneholder forklaring til bestemmelser i forskrift om byggesak (SAK10) av 26. mars 2010 nr. 488, og er oppdatert med rettelser og endringer, senest ved forskrift 24 juni 2017 nr. 975 (i kraft 1 juli 2017). Veiledningen inneholder beskrivelser av det nye søknadssystemet, gjennomføringsplan, obligatorisk ferdigattest, uavhengig kontroll og overtredelsesgebyr. Siden innholdet i den tidligere godkjenningsforskriften (GOF) er implementert i den nye byggesaksforskriften, inneholder denne veiledningen forklaringer som omfatter godkjenning av foretak for ansvarsrett. Det er i denne utgaven foretatt presisering i veiledning av krav for vanninstallasjoner, unntak for basestasjoner til mobilkommunikasjonsnett, informasjon om bruk av elektronisk nabovarsel, samt endringer som følge av at det ikke er krav om sentral godkjenning for kontrollforetak og om automatisk tildeling av ansvarsrett til foretak med relevant sentral godkjenning. Antall sider: 208